طراحی محوطه ویلا

ساخت برکه

برکه برکه(Pond) به اشکال منظم و غیر منظم ،با اعماق مختلف در نزدیکی منطقه جنگل کاری،در وسط پارک یا در کنار سطوح گل کاری وسیع ساخته می شود.گیاهانی که داخل یا نزدیک برکه کاشته می شوند بایستی کاملا با خطوط و گلهای تزئیناتی منطقه هم آهنگی داشته باشد.  در این مقاله توضیحاتی از جند مورد برکه و نحوه ساخت یک ... ادامه مطلب