• شماره تماس 02644328160 ،09127927904
  • سیستم  arsesgrp@gmail.com
  • ساعت کاری: 08:00-17:00

آبنما

آبنما(fountain)، حوضچه ها یا حوضهاي کم عمقی که در اغلب آنها فوارههاي متعدد و چراغهاي رنگین تعبیه میشود به آبنما معروف هستند.عمق آنها تا 60 سانتیمتر است و برحسب شکل و فرم طراحی شده، با مصالح ساختمانی مختلف ساخته میشوند.جذابیت آب از سایر عناصر موجود در پارك بیشتر است و طراحی کامل و درست آبنما، ترکیب مناسبی را در فضاي کاربري ایجاد مینماید.

تماس با ماآبنماها را میتوان به دو صورت منظم یا غیرمنظم طراحی کرد.

آبنما منظم

منظور از طراحی منظم، دادن شکل کاملا هندسی به آبنماها و آبراهه هاست. این نوع آبنماها وقتی منظم در یک چشم انداز که به شیوه منظم طراحی شده است، قرار گیرند، بهترین نماي خود را نشان میدهند.اشکال به حالت قرینه و کلاسیک به کار میروند. چشمه ها و مجسمه ها شکل مشخصی دارند و مواد به کار رفته، سنگ و بتنهاي صاف و منظم است.

ساخت آبنما با سنگ

آبنماهاي منظم وقتی که داراي لبه برجسته باشند،جذابیت بیشتري دارند. چرا که نشستن روي لبه برجسته استخر جالب است و از طرفی براي کودکان امنیت دارد. در باغها و پاركهاي کوچک شهري، بهتر است که آبنما به شیوه منظم طراحی شود.

آبنما غیر منظم

آبنماهاي غیرمنظم میتواند از اجسام قالبریزي شده و ظروف با اشکال غیرهندسی و خیالی و یا سنتی ساخته یا به فرم آزاد با پیروي از آبگیرهاي طبیعی طراحی شود.در این صورت آبنماها داراي گوشههاي راست و دیوارهاي عمودي و حاشیه هاي منظم و دستساز نیستند. یا دست کم در ظاهر اینطور به نظر میآیند.

ساخت آبنما در محوطه باغ ویلابراي ساخت آنها، بیشتر از سنگ و خاك و گیاهان بومی استفاده میشود. براي ایجاد آبنماهاي طبیعی باید فضاي کافی وجود داشته باشد. پس از مشخص شدن سبک طراحی پارك، مساحت و فرم استفاده از آب (جاري- ساکن) تعیین میشود. وسعت کل آب بستگی به مساحت پارك و شرایط اقلیمی منطقه دارد.

در مناطقی که آب و هواي خشک دارند، باید پرش آب (فواره، آبشار) بیشتر باشد. در صورتی که براي آب و هواي سرد و مرطوب، ریزش و پرش آب حتیالامکان باید کمتر شود و بهترین حالت اینست که بتوان ارتفاع آب را در فصول مختلف سال کنترل کنیم.

برحسب شرایط، توپوگرافی زمین و هدفهایی که از ایجاد آبنما وجود دارد، اشکال مختلفی از آن ساخته میشود. شکل و تعیین محل آبنما خود بستگی به موقعیت زمین و هماهنگی با دیگر عوامل باغ، همچنین سلیقه و ابتکار طراح دارد.

انواع آبنماها

 آبنماي ثابت
این نوع آبنما ابتدایی ترین نوع آبنما میباشند که تنها یک حرکت ساده و یکنواخت را ایجاد میکند و توسط یک پمپ ثابت کنترل میشوند. اساس آبنماهاي ثابت بر نوع نازلها و فوارههاي مورد استفاده استوار است.

آبنماي متحرك

آبنماي متحرك بر اساس ایجاد حرکت در افکت قابل مشاهده آب استوار است و به روشهاي الکتریکی و مکانیکی امکانپذیر میباشد و برگشتی در ارتفاع به صورت غیر قابل کنترل به نمایش در میآورند. در انواع مدرنترین این آبنما امکان استفاده از پمپ ثابت و چند شیر براي کنترل ارتفاع آب میباشد که توسط کاربر قابل تنظیم است.

 

آبنماي شناور

آبنماي شناور در حقیقت زیر مجموعهاي از انواع ثابت و متحرك است و تنها تفاوتی که با آنها دارد در نوع و روش اجرا میباشد که امکان جابجایی فواره در آنجا وجود دارد.

آبنماي موزیکال
آبنما موزیکال در ساختار کلی مشابه دیگر آبنماها بوده اما دادراي تفاوتهاي عمده در نحوه عملکرد است. بدین منظور که آبنماهاي موزیکال قابلیت اجراي حرکات هماهنگ با موسیقی و نور را دارد و از این رو نیازمند تجهیزات پیشرفته و مدرن است که بتوانند در تمام مراحل کار حرکات موزون را با همان شدت و سرعت موجود به نمایش در آورند.

از تجهیزاتی که در این نوع آبنما از اهمیت بالایی برخوردار است سیستم هماهنگسازي موسیقی با نور و آب میباشد. در این ساختار، تحلیل مشخصات ذاتی موجود در موسیقی که شامل شدت و فرکانس صوتی است، آنها را به صورت پارامترهاي قابل تشخیص در اختیار سایر عوامل قرار داده و با فرمانهایی که به مسیرهاي طراحی جهت کنترل حجم اب و همچنین پمپهاي متغیر جهت تنظیم شدت آب قرار میدهد حرکتی متناسب را ایجاد مینماید. همین اطلاعات به طور همزمان در اختیار پارامترهاي اصلی نور (شدت و طول موج) قرار میگیرد.

هم اکنون با توجه به پارامترهاي متفاوت موجود و عوامل متنوعی که در حرکت آب، نور و موسیقی وجود دارد، این سیستم نمایشی و اعجاب انگیز جلوه

فوق العادهاي را در فضاهاي متناسب ایجاد میکند.

آبنماي آب و آتش
در این آبنما از ترکیب آب و آتش استفاده میشود، بدین صورت که علاوه بر نازل هاي آبی از نازل هاي خاصی جهت ایجاد آتش استفاده میگردد.

آبنماهاي فلش وال (آب نویس)
در این آبنماها با استفاده از پروژکتورهایی تصویر و حروف را بر پردهاي از آب نمایش میدهند.و یا خود آبنما با کمک تعداد زیادي سولنوئیدهاي سریع قادر به نگارش متن یا ایجاد تصویر توسط آب از بالا به پائین می نماید.

چند نمونه آبنمای جهانی زیبا

آبنماي پی- انگلستان
این شاهکار مجسمه سازي با آب ، طراحی شده توسط مجسمه ساز انگلیسی ” ویلیام پی ” ، روبروي ” سیهام هال ” در ساندرلند واقع شده است . یک سیلندر شفاف آب را به گونه اي گرداب گونه تولید می کند .به لطف وجود پلکان اطراف سیلندر، بیننده می تواند با بالا رفتن از پله ها فضاي داخل گرداب را ببیند که بسیار جذاب و نمونه اي از مدرنیست است.

 

آبنماي رقص اژدها- پاریس
یکی از مدرن ترین آبنماهاي پاریس توسط یک مجسمه ساز چینی- فرانسوي( 2008 ) طراحی شده است ، به گونهاي که اژدهایی را که به دور میدان شهر

می پیچد را شبیه سازي می کند. اژدهایی که گاه ظاهر و گاه زیر پیاده رو مخفی میشود . پوست اژدها شفاف و نورپردازي شده است و جریان آب را آن
نشان میدهد. آن از فلز ضد زنگ، شیشه و پلاستیک ساخته شده است.

مجسمه در باغ لوکزانبورگ- فرانسه
نمونه اي دیگر از ترکیب مجسمه سازي با آب در باغ لوکزانبورگ فرانسه که دومین باغ بزرگ پاریس است، دیده می شود.چهره ي واقع گونه غرق شده در آب با رنگهاي روشن اش در تضاد کامل با فواره هاي خاکستري کلاسیک پشت خود است .

آبنماي غول” هیل” – اتریش
این آب نماي عجیب در ورودي کارخانه معروف کریستال سازي ” سواروفسکی ” در دامنه مناظر زیباي کوه هاي آلپ در اتریش واقع، که توسط ” آندره هلر ” در سال 1983 طراحی شده است.

آبنماي بیت کال
آبنماي بیت کال ساخته شده توسط هنرمند آلمانی ” جولیوس پوپ ” ( 2005 ) از تکنیک هاي دیجیتالی براي ایجاد کلمات بوسیله آب ، استفاده کرده است. این آب نما بر اساس یک برنامه آماري که کلمات را به طور تصادفی از اینترنت انتخاب می کند ، کار می کند .

سپس کلمات را به صورت تصاویر کدگذاري شده و توسط 32 نازل، آب را از دریچه هاي الکترو مغناطیسی تزریق میکند .

آبنماي بلاژیو هتل کازینو-لاس وگاس
نمونه هاي اولیه آب نماهاي موزیکال مدرن امروزي در نمایشگاههاي بزرگ بین المللی فیلادلفیا ،لندن و پاریس به نمایش گذاشته شده است. امروزه یکی معروفترین آب نماهاي موزیکال در ” بلاژیو ” هتل شهر لاس وگاس در امریکا و نیز آب نماي دبی در امارت متحده ، قرار دارند.

این آب نماي موزیکال از 1200 موتور آبی تشکیل شده است که آب را تا ارتفاع 24 طبقه در هوا پرتاب می کنند و وقتی شروع به نواختن موزیک به همراه نور و آب می کند دریاچه اي 9 هکتاري پدید می آورد.

آبنماي پارك ملت تهران

پس از بررسی نمونههایی از آبنماهاي مدرن معاصر، اکنون نگاهی داریم به آب نماي موزیکال پارك ملت تهران که در سالهاي اخیر به عنوان بزرگترین نمونه

آب نماي موزیکال داخل کشور به بهره برداري رسیده است .
آبنماي موزیکال پارك ملت دومین آب نماي موزیکال تهران است (نخستین آب نماي موزیکال در بوستان آزادگان تهران افتتاح شده بود)که روي دریاچه اصلی بوستان-دریاچه مصنوعی این پارك- به وسعت 22 هزارمتر مربع عمل میکند.

شهروندان از طریق 19 تابلوي کامپیوتري و الکترونیکی، تصاویر و حتی فیلمهایی را روي پردهاي از آب تماشا میکنند و رقص آب، نور، تصویر و موسیقی را به طور همزمان با هم تجربه میکنند. این آب نما 36 افکت اصلی و 456 افکت فرعی دارد و ارتفاع فوارههاي آن بین 2 تا 35 متر است.

بهره گیري از سیستم افکت، بشقاب پرنده، آتشبازي موزیکال درون آب، نمایش لیزري موزیکال، نمایش فیلم بر پرده آب و استفاده از 1850 سري چراغ رنگی ال اي دي از دیگر ویژگیهاي این آب نما ست.

تجهیزات آب نما روي سامانه شناور کاملا ” اتوماتیک و هوشمند نصب شده است که به کنترل کنندههاي هوشمند راه اندازي سامانه و کنترل کننده دیجیتال پمپ هاي شناور و شیرهاي الکترومغناطیس مجهز است .

آبنماي موزیکال بوستان ولیصر، تبریز
از دیگر آبنماهاي متحرك و موزیکال که اخیرا در کشور به انجام شده، آبنماي متحرك و موزیکال بوستان ولیعصر در شهر
31 متر مربع است که با رائه افکتهاي گوناگون آب  تبریز میباشد. این مجموعه شامل 312 نازل در سطحی به ابعاد تقریبی 31 نور محیطی مفرح را براي شهروندان فراهم نموده است.

 

گروه معماری آرسس سازنده بهترین و زیباترین و مدرن ترین آبنما ها می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با گروه معماری آرسس تماس بگیرید

02644328160

09127927904

09300145131

خوشحال میشویم شما را در طراحی بهترین فضا و محوطه یاری دهیم.

تشکر فراوان از شما عزیزان

مقاله محوطه سازی چیست؟
ساخت آبنما
Open chat
1
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟

نیاز به مشاوره دارید؟ شماره تماس خود را وارد کنید
09127927904