جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس زیر تماس بگیرید

 ۰۹۱۲۷۹۲۷۹۰۴

۰۹۳۰۰۱۴۵۱۳۱

جهت فروش فوری ویلا  یا زمین خود در واتساپ پیام بگذارید

واتساپ

 • قیمت فروش زمین در محمود آباد
 • فروش زمین در محمود آباد
 • فروش زمین در محمود آباد قیمت
 • فروش زمین در محمود آباد

فروش زمین در محمود آباد

354 متر

قیمت : 1,800,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • خرید ویلا در شمال
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید زمین در کردان
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله
 • خرید ویلا در شمال چمخاله

خرید ویلا در شمال چمخاله

500 متر

قیمت : 21/000/000/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • فروش خانه در نظرآباد
 • فروش خانه در نظرآباد
 • فروش خانه در نظرآباد

فروش خانه ویلایی در نظرآباد

225 متر زمین – 140 متر بنا

قیمت : 4/000/000/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس

 • خرید ویلا در کردان
 • خرید ویلا در کردان
 • خرید ویلا در زعفرانیه کردان
 • خرید ویلا در کردان کرج
 • خرید ویلا در کردان کوهسار
خرید ویلا در کردان

1100 متر

قیمت : 9,200,000,000  تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • فروش زمین در احمد آباد مستوفی
 • فروش زمین در اسلامشهر

فروش زمین درجنوب غرب استان تهران

2000 متر – داخل بافت شهری

قیمت : 3/000/000/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • زمین کردان سهیلیه لشگراباد
 • زمین کردان سهیلیه لشگراباد

فروش زمین کوهسار کردان کرج

586 متر

قیمت : متری 4/300/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • فروش ویلا در محمود آباد
 • فروش ویلا در محمود آباد
 • فروش ویلا در محمود آباد
 • فروش ویلا در محمود آباد
 • فروش ویلا در محمود آباد
 • فروش ویلا در محمود آباد

فروش ویلا در محمود آباد نقدی و اقساطی

200 متر – 120 تا 130 متر ببنا

قیمت نقدی  : 2,000,000,000  تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • فروش ویلا
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال
 • فروش ویلا در شمال

فروش ویلا دوبلکس در بابلسر- روستای اوکسر

290متر – 246 متر بنا

قیمت :   متری 4/900/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • فروش زمین در کوهسار
 • فروش زمین در کوهسار
 • فروش زمین در کوهسار

فروش زمین کوهسار کردان کرج

586 متر – ۱۸/۳۰ متر ۳۶ متر

قیمت : متری 3/900/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • خرید ویلا قائم شهر
 • خرید ویلا قائم شهر شمال
 • خرید ویلا در قائم شهر
 • خرید ویلا در شمال قائم شهر
 • قائم شهر ویلا
 • ویلا قائم شهر
 • ویلا در قائم شهر
 • خرید و فروش ویلا قائم شهر

فروش ویلا در قائم شهر شمال

300 متر – 160 متر بنا

قیمت : 3/300/000/000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس
 • باغچه ۹۰۰متر در کمال شهر کرج
 • باغچه ۹۰۰متر در کمال شهر کرج

فروش باغچه در کمال شهر کرج

900 متر – 100 متر بنا

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • ویلا مدرن در سهیلیه
 • ویلا مدرن در سهیلیه

فروش ویلا مدرن در سهیله کردان

420 متر – 110 متر بنا

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • ویلا 500 متری باغ ویلا تهراندشت کردان
 • ویلا 500 متری باغ ویلا تهراندشت کردان

فروش باغ ویلا درتهراندشت کردان

500 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • ویلا باغ سهیلیه ۵۰۰ متر دو خواب
 • ویلا باغ سهیلیه ۵۰۰ متر دو خواب
فروش ویلا باغ سهیلیه

۵۰۰ متر – 100 متر بنا

 قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • ویلاباغ نقلی ۲۸۵متری
 • ویلاباغ نقلی ۲۸۵متری

فروش ویلا باغ نقلی در سهیلیه کردان

۲۸۵متری – 60 متر بنا

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • ویلا ۱۰۰۰متری ۱۲۰ متر بنا
 • ویلا ۱۰۰۰متری ۱۲۰ متر بنا
 • ویلا ۱۰۰۰متری ۱۲۰ متر بنا

فروش ویلا در کرج

1000 متر – 120 متر بنا

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • زمین ۹۰۲متری تهراندشت
 • زمین ۹۰۲متری تهراندشت
 • زمین ۹۰۲متری تهراندشت

فروش زمین در تهراندشت کرج کردان

902 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • زمین تهراندشت ایقر بلاغ
 • زمین تهراندشت ایقر بلاغ
 • زمین تهراندشت ایقر بلاغ

فروش زمین در تهراندشت کرج ایقربلاغ

600 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • فروش زمین ۶۰۳ متری جان شهر کرج

فروش زمین در جهان شهرکرج

603 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • باغ ویلا (محمد شهر * زیبادشت)
 • باغ ویلا (محمد شهر * زیبادشت)

فروش باغ ویلا محمد شهر کرج

800 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
 • باغ ویلا ۷۰۰ متر مدرن سهیلیه کردان
 • باغ ویلا ۷۰۰ متر مدرن سهیلیه کردان

فروش باغ ویلا مدرن در سهیلیه کردان

700 متر – 140 متر بنا

قیمت توافقی

اطلاعات بیشتر تماس

فروش زمین در کردان 560 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دوبلکس

خرید ویلا در زعفرانیه کردان 500 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دوبلکس مدرن

خرید ویلا در کردان  شمالی  1000 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دوبلکس ارزان قیمت

خرید ویلا دراغشت کردان 650 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
خرید ویلا در کردان ارزان

خرید ویلا در تهراندشت نزدیک کردان 860 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
خرید ویلا در سهیلیه

خرید ویلا در سهیلیه کردان 900 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا همکف با کمترین هزینه

خرید ویلا در کوهسار کردان 1200 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دوبلکس در برغان

خرید ویلا در کمال شهرنزدیک کردان 746 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دو طبقه در گیلان

خرید ویلا در کرج کردان 620 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دوبلکس در تهران

خرید ویلا در ولیان کردان 550 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ساخت ویلا دوبلکس ارزان قیمت

خرید ویلا در گلشهرنزدیک کردان 520 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس
ویلا دوبلکس در تهران

خرید ویلا در کنار رودخانه کردان 2100 متر

قیمت : توافقی

اطلاعات بیشتر تماس

خرید و فروش زمین در کردان کرج

گروه معماری آرسس به دلیل سابقه طولانی در خرید و فروش انواع ویلا و زمین در کردان کرج ، گزینه های مختلفی را برای خرید زمین در کردان به شما ارائه می دهد. اگر قصد خرید زمین در کردان کرج را دارید ، برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از آخرین قیمت ها ، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

خرید ویلا در کردان

خرید و فروش ویلا در کردان کرج

خريد ویلا در كردان با در نظر گرفتن  آب و هوای عالی و طبیعت زیبا  و تقسیم بندی به دو  منطقه قدیمی و جنوبی داراری ویلا و باغ هایی بسیار زیبا است که باید چند میلیارد بودجه برای خرید در انجا کنار بگذارید اما در مناطق حومه و شهرک های جدید که گروه معماری آرسس به دلیل بومی بودن در کردان با آنجا آشنایی دارد می توانید باغ و ویلاهای با قیمت مناسب تر با بودجه نسبتا کمتری ویلا مورد علاقه خود را خریداری کنید با ما تماس بگیرید.

خرید ویلا در کردان عظیمیه

كردان كجاست؟

اکثر ساكنان استان تهران و البرز ، نام روستاى كردان را شنيده اند اين منطقه زيبا وخوش آب و هوا برای گردشکری بسیار مناسب است که دارای بخش های زیادی از جمله اغشت ، شنده ، سنج ، سیباندره ، برغان ، دوز عنبر ، ولیان ، چندار و … می باشد.

که هر کدام از این بخش های كردان دارای باغ‌هاى آلبالو، زرد آلو، گيلاس و گردو است كه حاصل‌خيزى زمين‌هاى خود را از رودخانه كهار دارد. براى اینکه به این منطقه گردشگری بروید وارد آزاد راه تهران کرج شده و بعد از پل فردیس وارد آزاد راه کرج قزوین می شوید و از خروجی پل کردان و یا اینکه خروجی دوم که به اندازه تقریبا دو کیلومتر است می توانید وارد این روستا زیبا شوید.

خرید ویلا و باغ در کردان

 فاصله تهران تا کردان حدود 65 کیلومتر است، و تقریبا  یک ساعت و 15 دقیقه طول می کشد تا از تهران به کردان برسید. در مدت زمان اینکه در كردان هستید ،به غیر  از طبيعت زیبا و آرامش بخش ، آسمان آبى، هواى پاك  مى‌توان از اماكن تفريحى  از جمله دهکده ایثار و زيارتى اين منطقه که در بخش دوز عنبر به امامزاده یحیی و امامزاده حسین  ديدار كرد.

خرید زمین در کردان

عوامل موثر بر قیمت خرید و فروش زمین در کردان کرج

عوامل زیادی برای تعیین قيمت زمين  موثر است كه بايد تمامى در هنگام خرید زمین توجه شود و مورد بررسى قرار گيرند ، از اين رو خريد زمين در کردان به آسانى خريد آپارتمان نمی باشد. از جمله عوامل که بر  قيمت زمين در كردان تاثیر می گذارد  مساحت زمين، موقعيت جغرافيايى و امكانات و امتيازهاى آن می باشد.

خرید ویلا در کردان سهیلیه

رونق ساخت و ساز در منطقه مجاور زمين

روستاى كردان به دليل آب و هوای زیبا و طبیعت بکر و دسترسى راحت  از شهرهاى تهران و كرج ، به عنوان يكى از مناطقی است که خريداران زمين و ويلا و باغ زیادی را دارد که باعث می شود رونق ساخت و ساز در اين منطقه بیشتر شود و همچنين نسبت  به روستاهاى مجاور پیشترفت زیادی در ساخت و ساز دارد.

هرچقدر سرعت ساخت و ساز  در هر منطقه‌ای زیاد تر  باشد،  امكانات زيرساختى هم در آن جا بيشتر می شود و اين مورد  یکی از مواردی است که قيمت زمين تاثیر می گذارد. در زمان استعلام  قيمت زمين در كردان بايد روند ساخت و ساز در بخشیكه زمين در آن است را نیز توجه کنیم.

خرید زمین در کردان

حریم شخصی و امنیت منطقه

 از جمله عوامل موثر بر قيمت زمين در كردان امنیت و حریم شخصی است . معمولا هدف از خريد زمين در کردان سرمايه‌گذارى، كشاورزى و باغ‌ دارى و يا ساخت ويلا در زمين است . در تمام موارد گفته شده باید حريم زمين حفظ شده و از امنيت آن اطمينان داشته باشید . اين كار را مى‌توانید با تماس با ما گروه معماری آرسس که بومی  این مناطق است ، به تحقق برسانید. البته ما صفر تا صد همه موارد را در صورت درخواست شما انجام می دهیم از جمله ساخت ویلا به صورت کاملا سفارشی و طراحی و اجرا محوطه ویلا از خدمات گروه معماری آرسس می باشد.

زمينى كه انتخاب می کنید و می خواهید ویلا یا باغ در آن درست کنید ، بايد دارای  امنيت كافى  باشد. برای اینکه حريم زمين در مقابل ديگران حفظ شود  مى‌توان از ديوار و يا حصار استفاده كرد.

خرید ویلا در کردان کنار رودخانه

فضای سبز و چشم‌انداز منطقه

فضاى سبز و چشم‌انداز يك منطقه و شهر  اطلاعات خوبی درباره نوع آب و هوا، خاك ، منابع آب دارد و قيمت زمين‌هاى آن منطقه  را می تواند تغییر دهد. که این مورد در  تعيين قيمت زمين در كردان نيز موثر است.

هر چقدر یک  منطقه سرسبزتر و دارای آب و هوای بهتر  باشد و باغ‌هاى ميوه، گل و گياه و زمين‌هاى كشاورزى خوبی در آن باشد، قيمت بیشتری دارد، که نشان از خاك حاصل خيز می دهد و منابع آب خوبی دارد . زمینی که چشم‌انداز مناسب دارد ، غیر از كاربرى آن،  يك امتياز  محسوب مى‌شود که در ارزش و قیمت تاثیر مثبت می گذارد.

دسترسی به امکانات شهری

خرید ویلا در کردان کرج

از موارد خیلی مهم که هنگام خريد و فروش زمين بايد به آن توجه کنید ،  دسترسى زمين  مورد نظر به امکانات شهری از جمله  راه‌هاى اصلى، مراكزخدماتى، رفاهى و درمانى . دسترسى داشتن در کوتاه ترین زمین بدون اینکه نیاز به این موارد ذکر شده باشد ، يك امتياز بزرگ براى هر زمينى است و در تعيين قيمت آن تاثیر مثبت دارد.پس نتیجه می گیریم که دسترسی مناسب به امکانات ذکر شده بر قیمت زمین در کردان تاثیر می گذارد و قیمت آن را نسبت به مناطق دیگر بیشتر می باشد.

خرید زمین در کردان کرج

دسترسی به منابع آبی

دسترسى به منابع آبى از موارد مهم در انتخاب زمين است زیر اگر شما بخواهید در زمین مورد نظر چه ویلا بسازید یا آن تبدیل به باغ کنید نیاز به منابع آبی دارید و زمینی که دسترسی مناسب به منابع آبی ندارد را ما توصیه نمی کینم.

هنگام خريد زمين در كردان، باید بدانیم که آیا آب مورد نياز زمين توسط رودخانه‌هاى موجود در نزديكى آن و يا از طريق حفر چاه‌هاى زير زمينى تامين مى‌شود ؟ و اینکه ، اين منابع در تمام طول سال آب كافى دارند؟ که يكى از عوامل موثر بر قيمت زمين در كردان است.

وضعيت سند

قيمت زمين در كردان به نوع سند آن نیز بستگی دارد. وضعيت سند زمين با سند آپارتمان و ويلا متفاوت دارد و نوع سند زمين، قيمت وسهولت خريد و فروش آن را تحت تاثير دارد. زمين‌هاى سنددار در مقايسه با زمين‌هاى قولنامه‌اى و مشاع قيمت بالاترى دارند . داشتن سند ثبتى رسمى (تك برگ، مادر يا منگوله دار) امكان اینکه زمین دارای  معارض و سا اینکه احتمال فروش زمين به چند نفر را سلب می کند.

اما در مورد زمين‌هاى مشاع (زمين‌هايى كه يك قطعه زمين بزرگ به قطعات كوچك‌تر تقسيم‌بندى شده و هر قسمت يك مالك دارد و هنگام فروش لازم است تا امضاى مالكان ديگر زمين‌ها را نيز داشته باشد) و زمين‌هاى قولنامه‌اى موضوع اندكى متفاوت است و لازم است پيش از خريد از دفاتر اسناد رسمى صحت آن‌ها بررسى شود.

خرید ویلا در کردان لاکچری

قيمت خرید و فروش زمین در کردان كرج

قيمت زمين در كردان كرج به عوامل زيادى براى افرادی كه قصد سرمايه‌گذارى در زمينه خريد زمين را دارند، اهميت زیادی دارد. بسيارى از  افرادی که در استان تهران هستند حداقل يك بار تصمیم گرفته اند كه يك قطعه زمين در يك منطقه خوش آب و هوا داشته باشند و برای اینکه از مزاياى سرمايه‌گذارى در ملك و زمين كه پرسود است آن را به يك باغ يا باغچه تبديل می کنند و از زيبايى‌هاى طبيعى، آب و هواى دلپذير، سكوت و آرامش آن لذت ببرند.

روستاى كردان به دليل طبيعت زيبا و نزديكى به شهر تهران مى‌تواند گزينه مناسبى براى خريد زمين است، به همين جهت آگاهى از قيمت زمين در كردان، بررسى عوامل موثر بر آن و همچنين پيش بينى آينده آن بسيار مورد توجه قرار دارد.

خرید ویلا در کردان و پاییز

جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس زیر تماس بگیرید

۰۹۱۲۷۹۲۷۹۰۴

۰۹۳۰۰۱۴۵۱۳۱