کاج ستاره ای پیوندی

کاج ستاره ای پیوندی

کاج ستاره ای پیوندی جنس کاج ستاره ای پیوندی از تقریباً 19 گونه درختان کاج مانند بومی نیمکره جنوبی تشکیل شده است. کاج جزیره نورفولک، بومی جزیره نورفولک در اقیانوس آرام، در شرق سیدنی، استرالیا بین نیوزیلند و کالدونیای جدید است. کاج ستاره ای پیوندی بومی آمریکای شمالی نیست، اما برای رشد در داخل خانه به عنوان یک گیاه آپارتمانی ... ادامه مطلب