فروش انواع کامیس نوکدار

فروش انواع کامیس نوکدار

کامیس نوکدار درختی سوزنی برگ بومی آمریکای شمالی و غربی است و دارای واریته هایی به رنگهای کبود، سبزو طلایی است. دارای سیستم ریشه ای عمیق و قوی وگسترده می باشد و در برابر باد شدید مقاوم هستند.

سرعت رشد کامیس نوکدار متوسط می باشد (در مناطق با رطوبت بالا رشد آن سریع تر است) این گونه بیشترین تعداد رقم (بیش از ۲۰۰ رقم) و فرم باغی را درمیان گونه های خانواده سرو دارد و حتی برای آنها کلید شناسایی و طبقه بندی هم ارائه شده است.

درختی است به شکل هرمی، دارای شاخه های گسترده و آویخته و شاخه اصلی که نوک آن خمیده یا پهن شده اند. پوست تنه آن اسفنجی، دارای برجستگیها و فرو رفتگیهای فراوان و فلسی است و به رنگ آجری می باشند.

امتیاز دادن به این برگه

تومان