فروش انواع تاکسوس توپیاری

فروش انواع تاکسوس توپیاری

تاکسوس توپیاری یک نمونه عالی از Topiary است، شاخ و برگ های کوچک آن باعث می شود که تقریباً به هر شکلی بریده شود و گیاه بسیار طولانی است. مجموعه ما از گیاهان شکل آماده را در اندازه های مختلف مرور کنید. رشد آهسته ای دارد اما در برابر هرس مکرر مقاومت می کند و می توان آن را به سختی برش داد زیرا از چوب قدیمی بازسازی می شود. برای رشد در آفتاب کامل یا سایه مناسب است اما خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد در غیر این صورت ممکن است دچار پوسیدگی ریشه شود.

امتیاز دادن به این برگه

تومان