فروش ویلا در بانو صحرا کردان

فروش ویلا در بانو صحرا کردان

فروش ویلا در بانو صحرا کردان

  • ۵۰۰متر زمین ، ۸۰متر بنا
  • برق فیشی و آب از همسایه
  • استخر معمولی و محوطه سازی
امتیاز دادن به این برگه

6.000.000 تومان