فروش انواع کونیکا خزنده

فروش انواع کونیکا خزنده

جونی پروس، اُرس یا ورس یا سرو کوهی که به نام های هورس، اورس، اُرسا، اریس، ارچا و اردوج نیز شناخته می شود.. این درخت در ترکی آردئچ، آتوش و آردئش و در کردی کرمانجی مرخ خوانده می‌شود و اعراب میوه آنرا ابهل نامند.

گیاه کونیکا خزنده (Juniperus horizontalis) یک درختچه بومی با رشد کم است که تا ارتفاع ۱,۵ فوت رشد می‌کند و شاخه‌های آن می‌توانند یک سطح متراکم تا عرض ۱۰ فوت را تشکیل دهند. رشد آن در خاک های سنگی یا شنی از رخنمون های سنگی تا نهرها یافت می شود. به خشکی و آب و هوا مقاوم و نسبتاً به نمک مقاوم است.

امتیاز دادن به این برگه

تومان