محوطه سازی تراس
27
مه

طراحی و اجرای محوطه سازی تراس برای آپارتمان های کوچک و بزرگ

محوطه سازی تراس از این اینفوگرافیک برای یادگیری طراحی محوطه سازی تراس(Terrace landscaping)و بالکن استفاده کنید. چهار محدودیت طراحی را که منحصر به فرد در تراسها هستند کشف کنید...

ادامه مطلب