محوطه سازی تالار عروسی

  محوطه سازی تالار محوطه سازی تالار (Hall landscaping) باید با بررسی مشاوران و متخصصان طراحی باغ تالار انجام شود .آن ها با مراجعه حضوری در محل و بازدید از فضای داخلی باغ تالار با توجه به خواسته و طرح پیشنهادی شما بهترین طراحی محوطه سازی تالار عروسی را انجام می دهند. زمانی که طرح نهایی به تایید مشاوران و ... ادامه مطلب
محوطه سازی باغ کلاسیک

محوطه سازی برای باغ کلاسیک

محوطه سازی باغ کلاسیک محوطه سازی باغ کلاسیک، شامل یک فضای زیبا و هنری است که شامل ارتباطات مفصلی بین عناصر آن است. این نوع از محوطه سازی شامل کاربردی شدن اصول هنرهای زیبایی شامل ترکیب رنگ، ترازبندی، روشنایی و رویش گیاهان است. در محوطه سازی باغ کلاسیک، باید به استفاده از گیاهان مرتب، نظم داده شده و هندسی توجه ... ادامه مطلب