22
آوریل

سارا احمدی

از آقای غلامی کمال تشکر رو دارم. ایشون داخل باغمون در کردان باربیکیو و تنور ساختند که کارشون بسیار حرفه ای بود.